Kondensacja pary wodnej jest niepożądanym zjawiskiem występującym na nieizolowanych stalowych pokryciach dachowych. Objawia się ono osadzaniem wilgoci na spodniej części nieizolowanego pokrycia. Przy jego znacznych rozmiarach mogą tworzyć się krople wody, powodujące zawilgocenie przedmiotów w pomieszczeniach. Zapobiegano temu stosując folię paroizolacyjne pomiędzy stalowym pokryciem dachowym a sufitem. Dziś rozwiązanie jest znacznie prostsze, o ferowana przez OLSTAL powłoka antykondensacyjna stanowi skuteczne i proste rozwiązanie tego problemu.

Powłoka antykondensacyjna zwana popularnie antyskropliną nakładana jest na blachę jeszcze przed profilowaniem co zapewnia idelane przyleganie do materiału i może zostać zastosowana dla dowolnego profilu dachówki blaszanej lub blachy trapezowej. Powłoka antykondensacyjna może być stosowana we wszelkiego rodzaju zabudowaniach z metalowym poryciem dachowym jak: budownictwo jednorodzinne i przemysłowe, hale magazynowe, obiekty rolnicze, hangary a także budynki gospodarcze (garaże, stodoły, wiaty).

Zaletą powłoki antykondensacyjnej poza zapobieganiu skraplania się pary wodnej jest także tłumienie hałasu podczas opadów deszczu, podawanego jako minus stalowego pokrycia dachowego oraz dodatkowa ochrona antykorozyjna. 
W przypadku obiektów przemysłowych istnieje możliwość czyszczenia powłoki antykondensacyjnej przy użyciu wody z węża lub dysz ciśnieniowych.