Polityka prywatności

(Ostatnia aktualizacja: 2018-08-08)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych oraz prawa Użytkownika w trakcie korzystania ze strony internetowej Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Olstal Mirosław Rygus dostępnej pod adresem www.olstal.com.pl Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych oraz pozostałych informacji na temat Użytkowników przesłanych za pośrednictwem strony.

1. Administrator strony

Administratorem niniejszej strony internetowej jest:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Olstal Mirosław Rygus
ul. Chemików 3, Luboń 62-030
tel. +48 61 8934602 fax. +48 41 8934640
e-mail:olstal@olstal.com.pl

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Olstal Mirosław Rygus
ul. Chemików 3, Luboń 62-030
tel. +48 61 8934602 fax. +48 41 8934640
e-mail:olstal@olstal.com.pl

3. Formy kontaktu

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem danych osobowych oraz Administratorem strony za pomocą naszego ogólnego formularza kontaktowego na stronie internetowej. W takim przypadku wymagamy podania adresu e-mail, abyśmy mogli odpowiedzieć na wiadomość. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne dla odpowiedzi na Państwa zapytania.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie pod adresem: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Olstal Mirosław Rygus, Ul. Chemików 3 Luboń 62-030, tel. +48 61 8934602 fax. +48 41 8934640, e-mail:olstal@olstal.com.pl

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w związku z:

a) Czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy handlowej, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta.
b) Odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez Przedsiębiorstwo.
c) Wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy np. wysyłki informacji handlowej, oferty.
d) Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
e) W przypadkach weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą uprawnioną do reprezentowania Klienta, w szczególności, jeżeli osoba taka zaciąga zobowiązania w imieniu Klienta np. pobierając towar w imieniu Klienta na podstawie posiadanego upoważnienia lub dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywania umów handlowych oraz ochrony przed takimi roszczeniami.
f) Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem i Przedsiębiorstwem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.
g) W celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną olstal.com.pl

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO)

Przekazanie danych osobowych do Administratora danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie uniemożliwi wykonanie zawartej umowy, obsługę zamówienia lub odpowiedź na wniesione zapytanie.

4. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Okres przetwarzania

Dane osobowe Klienta lub Osób kontaktowych przechowywane w celu realizacji umów handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przechowywane są przez okres minimum 5 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego.
W innych przypadkach jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane (np. kontakty w celu przedstawienia oferty handlowej), dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

6. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona informacji związanych z danymi Klientów oraz Osób kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym. Administrator nie udostępnia danych Klientów oraz Osób kontaktowych poza granice Unii Europejskiej, chyba że taka dyspozycja zostaje wydana przez Klienta.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie i oddziałach Administratora danych osobowych. Państwa Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. 

7. Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

8. Automatyczne zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

8.1 Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pakiety danych, które są przechowywane w przeglądarce i podczas odwiedzania strony są automatycznie pobierane na komputer użytkownika lub urządzenie mobilne. Używamy cookies, aby nasza strona była bardziej przyjazna i atrakcyjna.

Użytkownik może odmówić używania plików cookies, konfigurując odpowiednie ustawienia w przeglądarce (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć za pomocą funkcji pomocy przeglądarki). W tym przypadku może jednak nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej.